Welkom

Schrijven
Hoe verwoord je je gedachten helder en doeltreffend? Hoe tref je de juiste toon en spreek je je lezers of je doelgroep op de beste manier aan? Mensen kunnen vaak goed vertellen wat ze willen, maar dat ook opschrijven blijkt meestal toch veel moeilijker te zijn. Tekstak kan u hierbij van dienst zijn.

Redigeren
Staat een tekst eenmaal op papier, klopt alles wat er staat dan ook? Is de tekst grammaticaal juist, zit er logica en samenhang in de opbouw, is er sprake van interne consistentie en staan er geen spelfouten in? Wie een tekst schrijft, wordt vaak 'blind' voor deze zaken en kan dan zelfs eenvoudige tikfouten over het hoofd zien. Tekstak zorgt dat uw tekst klopt en goed leesbaar is.

Wat doet Tekstak?
U kunt Tekstak, bureau voor tekst en redactie inschakelen voor het schrijven of redigeren van uw teksten. Tekstak is gespecialiseerd in de redactie van opleidingsmaterialen, maar u kunt bij Tekstak ook terecht voor:

  • beleidsstukken
  • brochures
  • (jaar)verslagen
  • klachten-, liefdes- en rouwbrieven
  • kookboeken
  • nieuwsbrieven
  • scripties
  • sollicitatiebrieven en cv's
  • webteksten

Anneke van Tekstak

Ervaring
Al voor ik was afgestudeerd als neerlandicus, belandde ik bij een uitgeverij waar ik jarenlang heb gewerkt als (bureau)redacteur, productiebegeleider en corrector. Ik heb daar veel geleerd en veel ervaring opgedaan. Met die kennis en ervaring ben ik na de geboorte van mijn kinderen als freelance redacteur aan de slag gegaan. Toen mijn twee zonen groter werden, heb ik in 2007 Tekstak, bureau voor tekst en redactie opgericht en sindsdien werk ik met veel plezier als zzp'er.

De kracht van taal
Als neerlandicus houd ik van verzorgd taalgebruik en geloof ik in het nut en het effect daarvan. Taal is in mijn ogen een krachtig instrument waarmee je van alles kunt doen. Denk maar aan vragen stellen, gevoelens uitdrukken, instructies geven, grappen maken en verhalen vertellen. De vragen, gevoelens en instructies worden duidelijker, de grappen grappiger en de verhalen spannender naarmate het taalgebruik verzorgder is.